Đài Chúng Tôi Nó Là PhilippinesÝ KIẾN của Đài Chúng tôi, Nó Philippines tuyên Bố một giúp đỡ rất nhiều trong chạy vượt trội trong cuộc điều tra khi iniindorso của Tổng thống. Nếu bạn hỏi bạn sẽ sự lựa chọn của bỏ phiếu cho nếu ứng cử viên nổi tiếng hoặc xác nhận bởi những người ở vị trí cao.

Ý kiến của đài chúng tôi, nó philippines phải trả với sự sợ hãi nghi phạm trong vụ giết người của một năm mười sáu tuổi trẻ người đã bị giết và bóc vỏ sơ mặt ở tại-tại thành phố.

Các naarestong nghi ngờ là một mười bảy tuổi

Lý do không bị cáo buộc dữ dội ghen tuông đó coi là của nbi rằng tội ác của đam mê.

Là gì khuyến khích nnyo trong các thanh niên của ngày hôm nay