Dân số của PhilippinesDân số là số của sinh vật sống trong một khu vực Dựa chúng tôi tổng số của dân số của Philippines theo dự báo của Ủy ban nhân Dân (CHÚNG) Là gì Ủy ban nhân Dân hoặc HỌỦy ban nhân Dân (CHÚNG) là một cơ quan ở Philippines giám sát việc thực hiện của chính sách và chương trình liên quan đến dân và phát triển trong cuộc sống của mọi người ở đây ở Philippines.