Ex-mỗi ngày thị trưởng, giải thíchTodo lời giải thích là cựu mỗi ngày thị Trưởng thành Phố Reinaldo Bautista Jrvề những quyết định của Ủy ban kiểm Toán (COA) rằng"chịu trách nhiệm"nó"bất hợp pháp giải ngân quỹ"do P triệu động lực cho nhân viên của các chính quyền địa phương. Coi cuộc tuyển cử chỉ sự tồn tại của các vấn đề kết hợp với lại pagkandidato trong eleksion. Ông ấy khẳng định rằng anh đã nhận được bản sao của các báo cáo COA và đi qua bên phải xử lý chính trong quỹ Với ngoại lệ của cựu thị Trưởng Bautista. kumpirmadong chịu trách nhiệm cũng mười sáu trước đây và hiện tại sĩ quan và empleadyo của mỗi ngày thành Phố-chính quyền địa phương đơn vị.