Luật sư, chết trong chiến đấu giao thông trong CaloocanTheo cảnh sát, sinita của luật sư cao đẳng xe máy tình nghi là bị cáo buộc trong nakakasilaw mà đèn phaỞ đó, bị cáo buộc đã được chấp hai người cho đến khi nagkanya-ông bắn súng. ibanned bởi vì khẩu súng giữ ở Philippines. nhưng không có gì. can đảm trong tai những việc nhỏ, chỉ giết mỗi khác. Đúng mà, khẩu súng với quỷ thậm chí o chỉ cần đạn dược và tám nakabangga bạn, sức mạnh bên trong, để biến trở lại mang ban nhạc, với một khẩu súng, thường bạn là kẻ cầm đầu, và vô lý. Làm thế nào tôi có thể dễ dàng cho phép người với số tiền bán nakukumpiska với hành động lật sơ. Cấm và thực sự kín mục đích, không có ngoại lệ nào.