Luật sư của thị trấnTHỀ các luật sư mới ở phía trước của thẩm phán của Tòa án Tối cao ngày hôm qua Không có sừng mới xuống, khi nó bị viêm trong trái tim sẵn sàng phục vụ Tốt và tăng số lượng đáng kể của hiểu vấn đề quan trọng trong xã hội đó có làm phiền chúng tôi ngay bây giờTheo ngôn của tôn trọng là Phó Tư pháp Antonio Eduardo Nachura, là một luật sư là một nhà lãnh đạo. Và để mong đợi sự giúp đỡ của họ trong việc xây dựng các khái niệm cơ, tăng lương, con khai thác những người khác trong cộng đồng, những người thèm khát sự hiểu biết. Tôi vẫn muốn học mắt của họ và một lương tâm trong sạch Xin chúc mừng đến Trường Luật để có thể tiếp tục phát triển của tài năng tốt nghiệp. Họ Dean và giảng viên là pihadong vui mừng và nasulit thời gian dành để đến thời điểm này Đặc biệt đề cập đến các học giả của thị trấn của CÁC trường cao Đẳng Luật rằng bảo tồn thứ đánh giá cao nhất ở Manila như năm ngoái.