Một giải pháp hòa bình cho những sự cạnh tranh của lãnh thổ, thúc đẩy bởi Philippines, Thái lannóng bỏng Tuần tra Rồi Gutierrez

Yêu cầu của du Lịch thư Ký Wanda Teo trong các phương tiện truyền thông và Phó Tổng thống Lanh Robredo để làm chậm trên một bản báo cáo và đưa ra một tuyên bố về các hạ thủ giết người vì lợi ích của các hình ảnh của đất nước. Từ Bangkok