Nghĩ Một Lần Nữa Hoa KỳNakakapagpabagabag chỉ cần tưởng tượng tương lai của Philippines nếu các xu hướng tâm, chúng tôi các người sẽ không hỗ trợ một người đàn ông chỉ vì UNG thư, nó

Nếu có, hãy nghĩ lại lần nữa

Cảm ơn.Âm Nhạc: Rãnh Nghiện — Giữa Các Vì Sao