Philippines, Tổng Lãnh sự quán ở OsakaMuốn pong thông báo cho các Lãnh sự quán mà, dự kiến sẽ có po tuần này tối đa số đó có thể được phục vụ của các Lãnh cho Miyagi tiếp Cận trong ngàyBởi vì điều này, này, thứ sáu, mười lăm Ngày đó chỉ là những ngày cuối cùng rằng có thể nhận được các ứng dụng cho hộ chiếu Lãnh sự quán. ach. Tìm cho ra là danh sách của chấp thuận ứng dụng của chúng tôi trên trang web hoặc ở đây Cho những người không bao gồm các lãnh sự tiếp cận vụ có thể vẫn còn có thể tham gia kế tiếp cận trong Miyagi trong tháng tám. Tìm cho ra được thêm thông báo liên quan đến nó Cũng bạn có thể làm mới hoặc nộp đơn xin hộ chiếu của mình vào Lãnh sự quán ở Osaka mà không cần phải làm một cuộc hẹn.