Danh sách của thảm Họa ở Philippines

Cơn bão đã có một tên trong năm Nó thường có thể dẫn đến sự hiện diện của hai tên của cùng một cơn bão Đây là lần đầu tiên, đó là chỉ định của hy VỌNG, các địa phương tên của những cơn bão. Quét nhà, đã vẽ trên cây và kết thúc của cuộc sống Do mưa to, rộng rãi ngập Legazpi thành Phố trong khi trầm trọng hơn, nhưng nó bao phủ xói mòn của bùn từ những ngọn núi Lửa gửi tàu vũ trụ nhiều làng mạc, gây ra nhiều cái chết. Vì sự tuyệt vời